Privacystatement

Privacystatement van Praktijk E-reading

Voor een aurareading is het noodzakelijk voor iedere client enkele gegeven vast te leggen voor het onderhouden van contact en het bijhouden van een financiële administratie. Het gaat hierbij om naam, adres en telefoonnummer en/of e-mailadres. Persoonlijke gegevens worden niet aan anderen verstrekt tenzij hier nadrukkelijk door de client om is gevraagd in geval van bijvoorbeeld doorverwijzing.

Beveiliging van de gegevens
De praktijk zorgt ervoor dat de gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en dat deze niet in onbevoegde handen komen.

Bewaartermijn
De algemene bewaartermijn van de gegevens is 7 jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor terugkerende sessies. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van de client uitgaan.

Recht tot inzage, afschrift, correctie, aanvulling en afscherming
De client heeft er recht op zijn/haar gegevens in te zien en kan om een (foto)kopie van de gegevens verzoeken. Als de client van mening is dat de gegevens in zijn/haar dossier inhoudelijk onjuist zijn, dan kan er gevraagd worden deze te corrigeren. De client hoort zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, een reactie te ontvangen.

Recht op verwijdering en vernietiging
De client kan vragen (een deel van) zijn/haar gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij het aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de client, omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Klachten
Elke client heeft de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegeven.

1000 Resterende tekens


Aangesloten bij


© Praktijk-e-reading. Alle rechten zijn voorbehouden.
Powered by Brückel Reclame.